fbpx

מה זה מקרר 5 דלתות?

מקרר 5 דלתות דומה מאוד למקרר 4 דלתות, אלא שבמקום להיות מחולק ל-4 חלקים שווים, צידו השמאלי לרוב רחב יותר והדלת השמאלית התחתונה מחולקת לשתי דלתות, אחת גדולה ואחת קטנה. הדלת הקטנה מזכירה מגירה ומהווה את הדלת החמישית - היא לרוב משמשת כמגירה למוצרי חלב, אבל לא בהכרח.